GIF87a w, HtHHHtHHHttHttHHHttttHHttHHHttHtHttHttHttHttHߜHt߿ߜߜ߿ߜߜߜ9-2-10 3019.1. 0.3igfR( !x=(4Th u"yqrIbf:쐐mwk2zh,**/%:ɡA*,(Q7\S*iWlMVb(zYgxk8ǛCeu"8.9$Bq; {wn}Zj]p9waZ|^v $<^A?K]}$"΃Yʚ 8}\uOKJv ZmgLh tmx;WdLvNrMe5%Iߘ˷{zPE[QV^zD'uOBަ] T9w da[w۽b-GI3-+jV Z%-WvB 06LA%[|e7Z=䐤Y2RܭqEǾz[1YT×Rk=3`g{$;ѐw}_4;-{`E?mڌ㥭Ģa\5X6W|[5ϬvYqf;ͻu7[KK\Ҝ|SMXң&|A+p|342/*ļ{LtTߛuKՏ]oM T =7K`a/0s[8 dw av5[?₦lfL273]敔\$n;GYV :vy>*΄֓as:2Q∹PG#L yY97x(B ):T)tfOd0KiRX<*z H[e)Eơ QsdPEMN_CLԦ /88‘1D9j9)$+ DRAUQu, %Q#n4/)Pwx'O K>(CcStd,iEE:Vp%;*qS'tCn T^C T )JE:TmE8xjP,;J,1*STvO>jbN'yJ*Y%UAV9d$vz1" $dViqym5_ 6fp4n5BtqV4q*7ugH%-Z a㤳>;D[F{HJjOҙ89O R9*7|iO]8QI=dróU)[lBD>p:l 3[<#-GAv6^QS*+="T[r5==xZѹ:5Ej/B${ٔ٢lsy6^*D) B5VZ9zFZ&.i,jt1*[Py5Wqbš[%9I8R 6Eþ|@ KK &$[FM!8y`B y&Ჵ#1dnǴ(@.02<4\6|t228%C*kiaI8`88 ԥª8)y![L%Qq_p_=9ls wy‚BKE@C+ '0IB2?7<)YKC*)bdlSIZa ^3`9ys~'Ckʬ滠SWex{I9D:5,=Y7) A%>;cIlW5Y/䡺y̜ 윬ɜ8,< H[lSР56ZЩu1֤!qA*m6=9ë\ҫ TܩY"ʶ%b*]l.9;fl<@U'@8(ϱ-]c[{9:&e@'E4\9B֌;ցǚ 2%!rMjGq!9A _$dJ?xt!E9B129iRKG|MO]}S1!<uS)TbԼ&NO,bgɩ#Tu +,Gޗf,>hSKjŌ4jXxk$m}^= 1)m,O.eQjGW))v>.e,( 7뺾(>ĮUȞʾ;